1. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Əsasnaməsi

2. Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin Əsasnaməsi

3  Energetika şöbəsinin Əsasnaməsi

4. İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya tecxnologiyaları şöbəsinin Əsasnaməsi

5. Enerji səmərəliliyi və ekologiya şöbəsinin Əsasnaməsi

6. Neft-qaz siyasəti şöbəsinin Əsasnaməsi

7. Strateji proqramlar və islahatlar şöbəsinin Əsasnaməsi

8. Dövlət qulluğu və kadrlar şöbəsinin Əsasnaməsi

9. Hüquq şöbəsinin Əsasnaməsi

10. İqtisadiyyat şöbəsinin Əsasnaməsi

11. Maliyyə və təminat şöbəsinin Əsasnaməsi

12. Məxfi və səfərbərlik şöbəsinin Əsasnaməsi

13. Ümumi şöbənin Əsasnaməsi

14. Çağrı sektorunun Əsasnaməsi