28.02.2017 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında enerji əməkdaşlıq haqqında Saziş

06.06.2013 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında Azərbaycan Respublikasının Enerji sisteminin və Rusiyanın Vahid Enerji sisteminin paralel işinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər haqqında Saziş

26.06.2012 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında Trans Anadolu təbii qaz Boru kəməri sisteminə dair Hökumətlər arası Saziş

25.10.2011 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında təbii qazın Türkiyə Respublikasına satışı və Azərbaycan Respublikasından gələn təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisi vasitəsilə tranziti haqqında və təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisindən nəql edilməsi üçün müstəqil boru kəmərinə dair  Hökuməti arasında Saziş

26.01.2011 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında Ukrayna ərazisindən neftin  nəqli sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dair tədbirlər barədə  Saziş

15.07. 2010 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mavritaniya İslam Respublikası Hökuməti arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

02.02.2010 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Rumıniyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Biznes Mühiti Nazirliyi arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

08.07.2009 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Suriya Ərəb Respublikası Hökuməti arasında sənaye və energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

23.04.2008 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Moldova Respublikası Hökuməti arasında yanacaq-energetika kompleksi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş

12.03.2008 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Rumıniyanın İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş

18.02.2008 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Macarıstan Respublikasının İqtisadiyyat və Nəqliyyat Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş