07.11.2006 - Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında Enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

03.05.2007 - Belarus Respublikası Sənaye Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

02.08.2007 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yunanıstan Respublikası Hökuməti arasında təbii qaz və neft sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandum

20.09.2007 - Avstriya Respublikasının Federal  İqtisadiyyat və Əmək Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi arasında Anlaşma Memorandumu

19.10.2007 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Almaniyanın Energie Baden Württemberg SC arasında ”Azərbaycan paylayıcı elektrik şəbəkələrinin müasir beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına dair baş plan və digər enerji sahələrində sonrakı əməkdaşlıq” haqqında Anlaşma Memorandumu

03.05.2007 - Belarus Respublikası Sənaye Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

Oktyabr 2007 - İsveçrə Konfederasiyası ətraf mühit, nəqliyyat, energetika və rabitə üzrə federal departamenti və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi arasında Energetika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu

14.05.2008 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Koreya Respublikası KEPCO elektrik enerjisi korporasiyası arasında enerji sektorunda əməkdaşlığın təmin edilməsi üzrə Anlaşma Memorandumu

16.02.2009 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Yunanıstan Respublikası İnkişaf  Nazirliyi arasında bərpa olunan enerji mənbələri və enerji səmərəliliyi sahəsində Anlaşma Memorandumu

08.07.2009 - Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Suriya Ərəb Respublikasının Sənaye Nazirliyi arasında sənaye sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

08.07.2009 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Suriya Ərəb Respublikası arasında elektrik enerjisi və bərpa olunan enerji sahəsində Anlaşma Memorandumu

09.11.2009 - Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Sloveniya Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi arasında sənaye və energetika  sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

13.11.2009 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Bolqarıstan Respublikası İqtisadiyyat, Energetika və Turizm Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

02.02.2010 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Rumıniyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Biznes Mühiti Nazirliyi arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

13.04.2010 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Rumıniyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Biznes Mühiti Nazirliyi və Gürcüstanın Enerji Nazirliyi arasında Mayeləşdirilmiş təbii qaz və onun nəqli sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu

07.06.2010 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Türkiyə Respublikası Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında təbii qazın satışı və nəqli üzrə Anlaşma Memorandumu

26.01.2011 - Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında Ukrayna ərazisinə sıxılmış təbii qazın çatdırılmasının təşkili üzrə əməkdaşlıq haqqında Memorandumu

08.06.2011 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Serbiya Respublikasının İnfrastruktur və Energetika  Nazirliyi arasında energetika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu

25.10.2011 - Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi və Türkiyə Respublikası Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında BOTAŞ və  AGSC arasında təbii qaz satışı və alışı müqaviləsinin qiymətinin təftişinə dair Anlaşma Memorandumu

24.12.2011 - Azərbaycan Respublikasında gələn təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisi vasitəsiilə tranziti haqqıında və təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisindən nəql edilməsi üçün müstəqil boru kəmərinin inşasına dair Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında Anlaşma Memoranmdumu

09.02.2012 - Azərbaycan Respublikasının Sənaye və energetika Nazirliyi və Albaniya Respublikasının İqtisadiyyat, Ticarət və Energetika Nazirliyi arasında sənaye və energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

08.03.2012 - Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Gürcüstan Respublikasının Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Anlaşma Memorandumu

12.05.2014 - Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Fransa Respublikasının Ekologiya, Davamlı İnkişaf və Enerji Nazirliyi arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu

2014 - Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Malta Respublikasının Energetika və Səhiyyə Nazirliyi arasında Maltada neft və qaz sektoru çərçivəsində strateji əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu

Dekabr 2014 - Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Albaniya Respublikasının Hökuməti arasında Albaniyanın qazlaşdırılmasına dair Baş Planın inkişafında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu

01.06.2015 - Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və İraq Respublikasının Neft Nazirliyi arasında İraqda neft və qaz layihələrinin inkişafına dair Anlaşma Memorandumu