İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üçün podratçılara və subpodratçılara xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün keçid

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən göstərilən xidmətin nəticəsindən məmnun qalmadığınız halda nazirliyin rəsmi internet səhifəsinə (www.minenergy.gov.az)  daxil olmaqla "Elektron müraciət" vasitəsilə nazirliyə müraciət göndərə bilərsiniz.