Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsulları tullantılarının emalı vasitələrinin dövriyyəsinə dair xüsusi icazənin verilməsi üçün keçid

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən göstərilən xidmətin nəticəsindən məmnun qalmadığınız halda nazirliyin rəsmi internet səhifəsinə (www.minenergy.gov.az)  daxil olmaqla "Elektron müraciət" vasitəsilə nazirliyə müraciət göndərə bilərsiniz.