İxrac nəzarətinə düşən və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətinə aid olan malların (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı və tranziti üçün  xüsusi icazənin verilməsi üçün keçid

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən göstərilən xidmətin nəticəsindən məmnun qalmadığınız halda nazirliyin rəsmi internet səhifəsinə (www.minenergy.gov.az)  daxil olmaqla "Elektron müraciət" vasitəsilə nazirliyə müraciət göndərə bilərsiniz.